Digitale løsninger gjorde Statped tilgjengelig i et krevende år | www.statped.no

Digitale løsninger gjorde Statped tilgjengelig i et krevende år

Pandemiåret 2020 var et annerledes år, også for Statped. Men vi var raske med å ta i bruk digitale løsninger og tilpasse oss den nye hverdagen. 

Forside Statpeds årsrapport 2020 - far, mor og datter som smiler

Da vi måtte redusere fysisk tilstedeværelse i rådgivning og kompetansebygging, hadde vi en markant økning på digitale flater. Samtidig prioriterte vi de sårbare barna.

Årsrapporten for Statped for 2020 er naturlig nok preget av korona-pandemien. Da covid-19-pandemien brøt ut, var Statped raskt ute med å tilby digitale ressurser for å støtte lærerne og PP-tjenesten i det som ble en krevende situasjon.

Rekorddeltakelse på digitale flater

Et eget ressursområde med tips og læringsressurser på våre nettsider ble etablert. Vi tilbød veiledning og kurs digitalt og hadde en markant økning i digital deltakelse. Da antall deltakere på fysiske kurs og konferanser gikk ned, fikk vi langt flere som fulgte oss på stream og digitalt. Vi hadde også 25 prosent flere som besøkte våre nettsider og tilsvarende økning i våre sosiale kanaler.

Nedgang i søknader, men oppgang i Spør oss-tjenesten

Når PP-tjenesten i mindre grad kan være til stede i barnehager og på skoler, går søknadene til Statped ned. Vi hadde i 2020 en nedgang på om lag 19 prosent i søknader om individbaserte tjenester. Samtidig hadde vi en oppsiktsvekkende stor interesse for Spør oss-tjenesten på over 4000 henvendelser. Dette er en tjeneste som gir foreldre, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) mulighet til å stille direkte spørsmål om barn og unge med omfattende og komplekse utfordringer.

Krevende veileding

I tillegg har vi prioriterte straks-tjenester og hadde tett og god kontakt med kommuner og PP-tjenester. Ansatte viste stor grad av fleksibilitet og vilje til å tilpasse seg en ny arbeidshverdag. Dermed fikk brukerne våre i størst mulig grad opplæringen de har krav på, og oppfølgingen de har behov for.

Til tross for dette var det krevende å opprettholde et optimalt tjenestetilbud for brukere som ikke fullt ut har nytte av digitale verktøy, eller som har begrenset nytte av å delta på digitale møteplasser. Særlig i komplekse, sammensatte saker opplevde vi at manglede mulighet til å observere, samtale og drive utprøving førte til mindre treffsikre og effektive veiledninger for å forbedre opplæringssituasjonen. Vi er også bekymret for nedgangen i antall søknader som kan ha ført til at barn og unge ikke fikk den støtten de har behov for.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!