Til hovedinnhold

Digitalt løft og en mer tilpasset skole for alle?

I Statped møter vi de elevene som har varige, omfattende og svært komplekse vansker knyttet til læring. Vi vil gjerne dele noen erfaringer fra denne annerledestiden i vårt arbeid innen fagområdet nevroutviklingsforstyrrelser og lærevansker av ulik art. Elevgruppen vi jobber med har rett til spesialundervisning og behov for et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud.

Ulike opplevelser av digital undervisning

Vår erfaring er at elevene har hatt ulike opplevelser av hjemmeskolen, etter at opplæringen de siste seks-åtte ukene har foregått som fjernundervisning. Det varierer mye hvor stort læringsutbytte elevene har fått. Vi vil i denne sammenheng og ut ifra vår praksis trekke frem to grupper elever som representerer ytre erfaringspunkter.

Les hel artikklen i SkoleMagasinet nr 2 (2020) (pdf)

Her finner du mere stoff fra Skolemagasinet