Til hovedinnhold

Flere søknader og redusert saksbehandlingstid

Statped hadde i fjor en økning i antallet individtjenester samtidig som vi reduserte den samlede saksbehandlings- og ventetiden.

Antallet søknader knyttet til enkeltbrukere økte med omtrent 10 prosent. Økningen var størst innenfor fagområdene sammensatte lærevansker (SLV) og språk/tale. Disse sakene blir stadig mer komplekse.

Statped mottok i fjor 1 073 søknader om tjenester. Det er innenfor SLV og nedsatt syn at Statped får flest søknader. Etterspørselen etter kompetanseheving innen alternativ, supplerende kommunikasjon (ASK) er også sterkt økende. Det er også en økt oppmerksomhet om alvorlig skolefravær.

Bilde av direktør i Statped Annemarie Bechmann Hansen.

– Dette er en positiv utvikling, men søkertallene våre er for lave sett opp mot behovene. Dersom kommunene lar være å søke, går barn og unge glipp av viktig støtte, sier Statped-direktør Annemarie Bechmann Hansen.

Redusert behandlingstid

Samlet behandlingstid har gått ned med 15 prosent. Dette skyldes ny rutine og at det ble innført en enklere oppstartsamtale med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som skal skje innen 14 dager.

– Det er svært gledelig at vi har lykkes med de tiltakene vi har satt i verk. Dette betyr at vi kommer raskere i gang med å samarbeide med kommunene. Det betyr igjen at barn og unge med spesialpedagogiske opplæringsbehov får raskere hjelp, sier Bechmann Hansen.

Fanges opp tidligere

Statped hadde i 2023 en klar økning i antall søknader fra PPT for barn i aldersgruppen 0-5 år.

– Tidlig innsats har vært et sentralt politisk mål. Når vi ser at kommunene søker om tjenester for flere små barn, er dette bra. Det er også en riktig utvikling at det er de mest komplekse sakene som kommer til oss. Dette er i tråd med endringen i Statped sitt nye mandat, sier hun.

Også Statpeds Spør oss-tjeneste vokser og er populær med en økning på om lag 10 prosent henvendelser i 2023. – Det er bra at en lavterskeltjeneste som «Spør oss» også har framgang med 3 177 henvendelser i 2023. Det betyr at flere i PPT får svar på sine spørsmål i en tidlig fase, sier Bechmann Hansen.

Avslår få søknader

Statped avslår få søknader og antallet avslag er i tillegg redusert fra 2022 til 2023.

– Dette er også en ønsket utvikling. Årsaken til dette kan være mange. Det kan skyldes at den kommunale og fylkeskommunale PP-tjenesten er blitt mer presise i hva slags tjenester de trenger. Det kan også skyldes at vi i Statped har blitt tydeligere på hva vi faktisk kan bistå dem med, sier hun.

Flere bruker også statped.no og Statpeds sosiale kanaler. Statped.no hadde i 2023 770 000 brukere som er en økning på 92 000 brukere. Nettstedet hadde nær 3,7 millioner sidevisninger.

Statpeds årsrapport 2023