Til hovedinnhold

Forutsigbarhet og struktur

De 7 H-ene kan brukes til å gi elevene forutsigbarhet og struktur i skolehverdagen hjemme.

Illustrasjon: Plakat som viser de 7 Hèr
Pedagogiske prinsipper: De 7 H-ene er viktige prinsipper for å tilrettelegge undervisningen.