Til hovedinnhold

Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

Statped har gjennomgått den kunnskapen vi har fått om de sårbare barna og koronasituasjonen. Her er noe av det vi fant av erfaringer, kunnskap og forskning.

 Foto: To personer sitter ved en skjerm og jobber med lekser
Ett år med pandemi: Det er nyttig å se samlet på hvilke erfaringer og hva slags kunnskap vi har fått om barn og elever med store og komplekse læringsutfordringer. Foto: Colourbox

Vi har søkt i ulike kilder i alt fra sosiale medier til forskning og har oppsummert det vi fant i noen sentrale punkter. Funnene er oppsummert nedenfor.

Oppsummerende samtale

En samtale mellom professor Jonas Linderoth og assistent professor Mary Rice om digital undervisning av elever med funksjonsnedsettelse, oppsummerer mye av det Statped fant når det gjelder tilrettelegging for barn og unge som har hjemmeskole.

 • Forsikre deg om at alle elevene har digitale forutsetninger for å delta i undervisningen.
 • Det er viktig å bruke tid på gjentagelser for å være sikker på at alle elever er med.
 • For å ivareta de relasjonelle tilknytningene til både eleven og foreldre så kan det være nyttig å prioritere faste og regelmessige møter.
 • Ta i betraktning at du ikke kan lese elevens kroppsspråk og at eleven ikke kan lese ditt kroppsspråk like godt som før. Det er derfor viktig å være eksplisitt på hva du forventer av eleven, hva du vil at eleven skal gjøre og hvor lenge eleven skal jobbe. I tillegg er det viktig med tydelige og hyppige tilbakemeldinger på elevens arbeid.
 • Det er viktig med fleksibel undervisning som er knyttet til elevens dagsform.
 • Gi støtte og tilrettelegg for at elever kan møtes sosialt.
 • Vær tydelig på kjøreregler når det gjelder både faglig og sosial kommunikasjon, og vær oppmerksom på barn som blir utestengt fra elevers sosiale digitale rom.
 • Finn rom for kollegial erfaringsutveksling når det gjelder hjemmeundervisning.

Foreldres behov

 • Vær oppmerksom på at foreldre har ulike forutsetninger for å forstå og å bruke tekniske hjelpemidler.
 • Mange foreldre til barn som strever opplever mer stress i hjemmeskolesituasjonen.
 • Mange foreldre til barn som strever opplever at det er vanskelig å tilrettelegge undervisningen og har behov for støtte fra lærer og skolen.
 • Mange foreldre etterspør tydeligere IOP/IP som kan forstås og operasjonaliseres av foreldre.
 • Viktig at foreldre får veiledning i hvordan de kan møte barnet pedagogisk i læringssituasjonen. Det vil si hvordan legge til rette for motivasjon, legge inn pauser og dele opp arbeidsøkter.
 • Mange barn trives godt med gode rutiner og en fast plass til å gjøre skolearbeidet. Vær i dialog med foreldre om hva som er best for det enkelte barnet.

Nøkkelpunkter til lærere

 • Alle elever må ha nødvendige hjelpemidler som fungerer.
 • Velg en måte å undervise på som er enkel å forstå. Bruk av for mange ulike plattformer kan skape forvirring.
 • Det må være lett å be om hjelp hvis det er noe eleven ikke forstår.
 • Unngå at eleven blir gående alene med frustrasjoner og løsninger som ikke fungerer.
 • Mange lærere gir skriftlig tilbakemelding digitalt, vær oppmerksom på barn som ønsker/trenger auditiv tilbakemelding.
 • IOP og IP bør være så tydelige som mulig for eleven.
 • Mange konkrete tips på nettsiden skolahemma.se
 • Nyttige tips på læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg

Utfordringer for barnehageansatte

 • For de minste barna så er det mange barnehageansatte og foreldre som savner fellesskap, uformelle samtaler med både barn og voksne og fleksibilitet i hverdagen.
 • Ansatte i barnehagen er mest bekymret for sårbare barn som ikke nødvendigvis følges opp eller har et strukturert opplegg rundt seg.
 • Mange ansatte i barnehagen er slitne og opplever stress og bekymring knyttet til om de greier å følge opp utfordringene ved covid-19.
 • Ansatte i barnehagen savner kollegiale rom til refleksjoner og pedagogiske betraktninger rundt situasjoner i hverdagen.
 • Mange barn savner et større mangfold av barn å leke med
 • Erfaringer fra barnehagene under korona-situasjonen: Les rapporten Slik har det gått med barnehagene under korona fra OsloMet.

Spør oss om spesialpedagogiske tiltak