Til hovedinnhold

Hvordan skal sansetap følges opp?

Hvordan skal barn og elever med nedsatt syn og hørsel følges opp? Statped har fått i oppdrag å gå i dialog med kommuner og fylkeskommuner om hvordan sansetapgruppene kan ivaretas på en systematisk måte.

Arbeidet er godt i gang og innen 2024 skal resultatene foreligge. Intensjonen er at barn og elever fanges opp og følges opp raskt og godt gjennom hele barnehage- og opplæringsløpet.

Prosjektet skal tydeliggjøre hva Statped kan bidra med og hva som er ulike kommunale instansers ansvar. Det skal også avklare hvilken kompetanse disse bør ha.

Det er dannet et arbeidsutvalg representanter fra kommune, fylkeskommune, faglig råd for PPT og Kommunenes Sentralforbund (KS). Så langt er det innhentet et solid kunnskapsgrunnlag om behov i sektor. Statpeds faglige brukerråd er også involvert i arbeidet.

I mai blir det invitert til workshop med fem kommuner, to fylkeskommuner, to statsforvalterembeter og KS.

Les mer om