Til hovedinnhold

Instagram

Her finner du sakene Statped publiserer på Instagram.

Klikk på innleggene for å lese!

taktilt bilde av en hest laget i barnehagen

Eidsvoll bygningen

Digitale kommunikasjonsmidler

Lær norsk tegnspråk

Ann Helen ble en ressurs for arbeidsgiver

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Utviklingshemming

Pernille er en selvsagt del av fellesskapet

Digital lese- og skrivestøtte

E-læring - Fra ord til orden

Begrepslæring når elevene er tospråklige

Flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

Laginnsats når språk- og talevanskane blir samansette

Live med to venninner

Tilrettelegging og tiltak ved matematikkvansker

Veiledning i arbeidslaget

Til ungdommen – for livsmestring

Når komplekse vansker fører til alvorlig skolefravær

Når komplekse vansker fører til alvorlig skolefravær

Kompetansepakken Inkluderende praksis

Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

Selvstendighet og mestring i barnehagen

Selvstendighet og mestring i barnehagen

En sanselig vei til den gode samtalen

Programmering i skolen for barn med særskilte behov

Pernille

Mollies skolestart er planlagt i halvannet år

Ufrivillig skolefravær

Tastaturbo

Programmering for barn med særskilte behov

Stamming i skolen

Tegnspråk er Emmas favorittspråk

Zoeys verden - en film om å få et barn med kombinerte sansetap

Sondre tar nye skritt

E-læring – Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

E-Læring - Fra ord til orden

Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Se filmen om Hans Henrik

Nesten alt er mulig

Kommunikativ kompetanse

Tore trenger et kompetent lag rundt seg

Book Creator - temaside

Filmer om ulike hjerneskader

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Tre nye filmer om kombinerte sansetap og døvblindhet

Jeg er Imanuel – en film om spisskompetanse

Andrea lærte å lese med Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Et samkjørt lag når vanskene blir komplekse

Taktile symboler og planer

Filmer om Statped og laget rundt
Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Pernille en del læringsfelleskapet

Tilrettelegging for kombinerte sansetap i barnehage og skole

Veileder om Tourettes syndrom for barnehage og skole

Mest mulig kvalitet inn i Iduns liv

Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

Programmering for alle

SEAD

Tilrettelegging av hørselsvansker

Tilrettelegging av synsvansker

Trenger du støtte fra Statped

Programmering for elever med nedsatt syn

ASK i skolen

Struktur og forutsigbarhet

Lurer du på hvordan du kan få hjelp fra Statped?

Literacy

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

2-tusen

Tilrettelegging i barnehagen

Temaside om digital lese- og skrivestøtte

Hør Emile snakke om CVI

Tegnmyggen og knottene

Tegntips til barnehager