Til hovedinnhold

Internasjonal morsmålsdag

Lær matematikk på samisk i barnehagen.

De grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning læres gjennom å mestre sitt morsmål eller førstespråk. Det skriver FN i forbindelse med den internasjonale morsmålsdagen.

- Det er viktig at samiskspråklige barn får muligheten til å lære på sitt eget språk og gjennom sin egen kultur. Det gjør at læringsutbyttet blir bedre, sier rådgiver ved Statped, Kirsten Wirkola. Hun har lenge jobbet med å utvikle læringsressurser på samisk og ser viktigheten av å kunne bruke sitt eget morsmål i en læringsituasjon.

- Det er både språklig og kulturelt betinget. Småbarn har kanskje ikke ord og begreper for å beskrive omverdenen på andre språk enn sitt morsmål. I tillegg må man være bevisst på å bruke ting fra barnas kulturelle bakgrunn slik at de kan gjenkjenne det, forklarer Wirkola.

Matematikk gjennom lek og på sitt eget språk

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) i Statped har laget en egen aktivitetsbok for barn i barnehagen for å stimulere barns interesse for matematikk. Boken er laget på nord-, lule- og sørsamisk.

Lek er viktig for å utvikle av matematikkferdigheter. Voksne i barnehagen må derfor legge til rette for systematisk arbeid med matematikk, slik at barn får muligheten til å møte matematikkbegreper gjennom leken.

Aktivitetsboken er laget for å viset eksempler på og motiverer til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen. Boken gir konkrete forslag på hvordan stimulere barns interesse for matematikk. Eksemplene vises både med bilder og tekst.

Boken er tenkt til barnehager, men kan også brukes i skolen for elever som trenger støtte i faget.

Aktivitetsboken kan bestilles fra ovttas.no