Koronavirus – informasjon til Statpeds brukere og samarbeidspartnere

Norske helsemyndigheter har innført tiltak for å stoppe spredning av koronavirus. Slik følger Statped opp tiltakene. 

Statped trapper opp tjenesteytingen når barnehager og skoler er åpne igjen.

  • Det er mulig å søke om spesialpedagogiske tjenester på vanlig måte, og fysiske møter kan avtales.
  • Alle som vil, kan kostnadsfritt benytte seg av våre e-læringstibud og Spør oss-tjenesten
  • Har du fått innvilget tjenester fra Statped, vil kontaktperson i saken ta kontakt for å avtale hvordan tjenesten kan gjennomføres på best mulig måte.
  • Alle fysiske kurs hvor Statped er arrangør, er avlyst til og med 30. juni 2020. Vi avlyser kurs med lengre tidshorisont enn barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt. Praktiske grunner og behov for planlegging er årsaken til at vi avlyser så langt frem i tid.
  • Overnattings- og botilbud ved Statpeds kontorsteder er foreløpig stengt ut 2020. Hotell brukes der det er behov for overnatting.
  • Skådalen skole for døvblindfødte gjenåpner i uke 20 med et noe begrenset tilbud, tilpasset nasjonale smittevernhensyn og bemanning.

Her finner du Folkehelseinstituttets informasjon og meldinger om koronaviruset.