Koronavirus – informasjon til Statpeds brukere og samarbeidspartnere

Norske helsemyndigheter har innført tiltak for å stoppe spredning av koronavirus. Slik følger Statped opp tiltakene. 

Statped yter tjenester til barnehager og skoler. Samtidig skal myndighetenes smittevernregler overholdes.

  • Det er mulig å søke om spesialpedagogiske tjenester på vanlig måte, og fysiske møter kan avtales.
  • Alle som vil, kan kostnadsfritt benytte seg av våre e-læringstibud og Spør oss-tjenesten
  • Har du fått innvilget tjenester fra Statped, vil kontaktperson i saken ta kontakt for å avtale hvordan tjenesten kan gjennomføres på best mulig måte.
  • Statpeds kurs og kompetansehevingstiltak skal fortrinnsvis arrangeres digitalt.  
  • Kurs og aktiviteter som på bakgrunn av faglige vurderinger skal gjennomføres fysisk, legges til eksterne møtelokaler/hotell til og med september. Overnattings- og botilbud ved Statpeds kontorsteder er foreløpig stengt ut 2020. Hotell brukes der det er behov for overnatting.

Her finner du Folkehelseinstituttets informasjon og meldinger om koronaviruset.