Koronavirus – informasjon til Statpeds brukere og samarbeidspartnere

Norske helsemyndigheter har innført tiltak for å stoppe spredning av koronavirus. Slik følger Statped opp tiltakene. 

Pr. 24. mars 2020 innebærer dette at:

  • Til og med torsdag 13. april tilbyr Statped tjenester så langt det er mulig i form av telefon og digitale løsninger.
  • Alle fysiske kurs hvor Statped er arrangør, er avlyst til og med 30. juni 2020 på grunn av koronavirus. Statped følger myndighetenes råd og anbefalinger for å begrense smittespredning. Vi avlyser kurs med lengre tidshorisont enn barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt. Praktiske grunner og behov for planlegging er årsaken til at vi avlyser så langt frem i tid.
  • Benytt gjerne alle våre e-læringstibud og Spør oss-tjenesten. Alle kan benytte seg av våre digitale tilbud. Det er gratis og tilgjengelig på statped.no.
  • Skådalen skole for døvblindfødte er midlertidig stengt som følge av sentrale føringer som er gitt for alle skoler.  
  • Veiledning ved fysisk besøk erstattes med dialog ved hjelp av digitale verktøy der dette er mulig.
  • Har du fått innvilget tjenester fra Statped, vil kontaktperson i saken ta kontakt for å avtale hvordan tjenesten kan gjennomføres på best mulig måte. 
  • Ansatte i Statped oppfordres inntil videre om å arbeide hjemmefra der det er praktisk mulig. I første omgang gjelder dette til og med torsdag 13. april. Det gjøres vurderinger løpende, og det kan komme justeringer underveis. Onsdag 8. april vil regjeringen gi føringer for uken etter påske. 

Ledelsen i Statped følger situasjonen tett og vurderer tiltak fortløpende.

Her finner du Folkehelseinstituttets informasjon og meldinger om koronaviruset.

Her finner du nordsamisk versjon av informasjonen på denne siden: 
Diehtu koronavirusa birra Statped geavaheddjiide ja ovttasbargoguimmiide

Her finner du lulesamisk inforasjon på denne siden:
Diehto koronavirusa birra Statped addnijda ja aktisasjbarggoguojmijda

Hjemmeundervisning og elever med særlige behov

Idébank om bruk av digitale ressurser når skoler er stengt som følge av kornavirus.