Til hovedinnhold

Synsveiledere

Vi har utviklet flere veiledere for foreldre til barn som er blinde. Veilederne gir gode og konkrete råd om spising, soving, berøring og utforskning, og forebygging av stereotyp atferd.

Mann og barn spiser sammen

Hvorfor barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ha vansker med å spise. I denne veilederen får du råd som kan gjøre spisingen lettere.

Les veilederen

Soving og små barn som er blinde

Barn og assistent ligger på gulvet

Barn som er blinde, kan ha utfordringer med nattesøvnen. En grunn kan være at lyset har stor betydning for regulering av døgnrytmen. I denne veilederen får du råd til hvordan etablere en god døgnrytme og forbedre nattesøvnen hos små barn som er blinde.

Les veilederen

Blinde barn og felles bruk av hender

Tre barn og en assistent med et barn på fanget

Barnet får informasjon om temperatur, form og struktur når det fører hendene systematisk over gjenstander. Ved at voksne bruker hendene sammen med barn som er blinde, kan de utforske og lære gjennom kontakt og kommunikasjon. Her finner du gode eksepler på hvordan.

Les veilederen

Selvstimulering og stereotyp atferd

Barn som husker og assistent

Stereotyp eller selvstimulerende atferd er ganske vanlig blant barn som er blinde. Det kan både være positivt og negativt. Det er imidlertid viktig å lete etter årsakene dersom vi ser at atferden hindrer utvikling, læring og deltakelse. Her får du råd til hvordan kartlegge og tilrettelegge.

Les veilederen

Berøring i samspill med barnet

Gutt på fanget til assistent

Berøring er den første formen for kommunikasjon mellom barn og foreldre. Her finner du råd om hvordan berøring kan brukes i samspill med barn som har nedsatt syn.

Les veilederen

Mer om nedsatt syn

Teknologi og hjelpemidler