Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Statped vil bli trukket inn i arbeidet med meldingen. 

Les mer

Arendalsuka 2018

– Statped er svært glad for meldingene vi fikk fra Forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget på arrangementet vårt på Arendalsuka 2018. Jeg opplever stor forståelse for Statpeds rolle og brukernes behov for etatens kompetanse. Samtidig ser vi etter forbedringspunkter. Målet er enda bedre tjenester på opplæringsområdet for brukergruppene våre, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. 

Se opptak fra arrangementene