Logg inn som ansatt i Statped

E-post, Office 365, Workplace og Statped internt

Logg inn når du ikke er på kontoret:

E-post 
brukernavn: [xxxxx]@statped.no, passord: [som på PC]

Office 365 
brukernavn: [xxxxx]@statped.no, passord: [som på PC]

Intranettet
brukernavn: [xxxxx]@statped.no, passord: [som på PC]

Workplace 
brukernavn: [e-posten din med fullt navn], passord: [det du lagde da du opprettet konto] 

Statped internt + HR-portalen 
brukernavn: statped01\[xxxxx], passord: [som på PC]

Intern støtte

Kommunikasjon og formidling

E-post kommunikasjon@statped.no

IT-support

Telefon 22 02 97 00 (0800–1500)

E-post it-support@statped.no

Arkiv

Telefon 22 02 96 00 (0900–1500)

E-post arkiv@statped.no