Statpeds historie

Faktaframstilling om Statped i et skolehistorisk perspektiv, skrevet av Jørgen Sorkmo.

Statpeds historie til og med 2010 (PDF)

Framstillingen tar for seg Statped fra de statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene og Programmet for Nord-Norge ble etablert i 1992 og fram til Statped ble underlagt Utdanningsdirektoratet i 2004. Framstillingen avsluttes ved årsskiftet 2010-2011. 

Framstillingen setter dette inn i en skolehistorisk sammenheng. I korte trekk gjør historien rede for utviklingen av enhetsskolen og spesialskolen som to parallelle skolesystemer fra slutten av 1800-tallet og fram til slutten av 1900-tallet. Da ble spesialskolene avviklet, og enhetsskolen skulle i prinsippet inkludere alle elever.

Framstillingen egner seg som oppslagsverk for den som søker informasjon og oversikt over den statlige spesialpedagogiske virksomheten gjennom skolehistorien og Statped.

Utvalget av fakta står for forfatterens regning. Framstillingen er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Les om de sentrene som nå danner region sørøst og region vest.

Om forfatteren

Jørgen Sorkmo har hatt tilknytning til Statped blant annet som leder av tidligere Øverby kompetansesenter fra 2001 til 2006. Han er utdannet lærer med embetseksamen i spesialpedagogikk og har arbeidet med spesialpedagogikk og spesialundervisning i hele sitt yrkesliv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!