Buskerud skolehjem

Beretning om Buskerud skolehjem og skolehjemstradisjonen, skrevet av Jørgen Sorkmo.

Som følge av den spesialpedagogiske reformen ved inngangen til 1990-årene, ble Hassel skole, som de øvrige statlige "atferdsskolene", avviklet sommeren 1992. Da hadde Hassel skole (tidl. Buskerud skolehjem) vært i drift i 72 år, og hadde tatt imot 1056 elever.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet uttalte i brev av 01.02.94 at en beretning ville ha stor verdi som historisk kildemateriale, og at den ville være av interesse for ulike studier.

Beretningen er ikke utgitt på forlag, men er distribuert til interesserte og gjort tilgjengelig ved bl.a. bibliotekene i Øvre Eiker (hvor skolen lå) og Universitetsbiblioteket i Oslo.

Da det i årenes løp vært en del forespørsler etter beretningen, bl.a. i forskningssammenheng, finner du den her i nettutgave.

Skolehjemsberetning (PDF)