Historien om Nedre Gausen - fra taleskole for døvstumme til kompetansesenter for hørselshemmede

Nedre Gausen kompetansesenter har en historie, - og en forhistorie, som strekker seg helt tilbake til 1881 i Kristiania. Boka tar leseren med på en lang reise, som startet med den bemerkelsesverdige danske prestedatteren Hedevig Rosing, og som og går frem til og med 2012.

Fakta og tilgjengelighet

bilder av barn i forskjellige aktiviteter

Kategori:

Språk: Bokmål

Pris: 290 kroner

Institusjonen, som i 21 år har vært kjent som Nedre gausen kompetansesenter, utviklet seg fra en privat "taleskole for døvstumme" til et statlig kompetansesenter for hørselshemmede.

Historien vitner om store organisatoriske omveltninger, betydelige faglige endringsprosesser og sterke diskusjoner. Dette har bidratt til å forme og utvikle et fagmiljø som hele tiden med et stort engasjement har hatt som mål å gi best mulig tjenester til barn og unge med nedsatt hørsel.

Denne rikt illustrerte praktboka dokumenterer en del av spesialpedagogikkens historie og norsk skolehistorie, som det er viktig å ta vare på. Den kan også tjene som en "minnebok" for tidligere elever, foreldre, ansatte og andre som gjennom årene har hatt kontakt med skolen/senteret.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!