Omstilling

I årene 2012–2016 var Statped i omstilling. 

Utgangspunktet for omstillingen var

  • likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner («tettere på»)
  • mer enhetlig strategi for å utvikle og bruke spisskompetanse
  • tydelige forventninger til Statped som en 3. linjetjeneste
  • tydeligere profil for brukere og ansatte