Til hovedinnhold

Om Statped

Årsrapport

Årsrapporten ser attende på året som har gått. Ho er ei melding til Kunnskapsdepartementet om korleis vi har løyst oppgåvene vi fekk i tildelingsbrev og oppdragsbrev frå dei.

Flere søknader og redusert saksbehandlingstid

Statpeds årsrapport 2023

Lærer leser bok for tre gutter

Statpeds årsrapportar

Side 6 av 13