Faglige brukerråd

Fagutvikling i Statped skjer i samarbeid med brukerorganisasjonene. Seks faglige brukerråd møtes to ganger i året. 

Rådene skal sikre likeverdig praksis og utvikling innen Statpeds fagområder. De består av representanter for brukerorganisasjonene og ansatte i Statped. Statped er sekretariat.