Nasjonalt brukerråd

Brukerrådet møtes to til fire ganger i året. Statpeds direktør leder møtene og har ansvar for rammene rundt brukerrådet og møtereferater.