Nasjonalt brukerråd | www.statped.no

Nasjonalt brukerråd

Rådet har inntil elleve medlemmer som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) oppnevner for to år. 

Rådet velger leder og nestleder som forbereder og leder møtene. Statped er sekretariat, tett knyttet til Statpeds direktør. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!