Regionale brukerråd

Regionale brukerråd møtes vanligvis to ganger i året. Statpeds regiondirektører leder og har ansvar for rammene rundt rådene og møtereferater.

Hver region i Statped oppnevner en kontaktperson for regionalt brukerråd. Statped er sekretariat.