Ungdomsråd | www.statped.no

Ungdomsråd

Ungdomsrådet bidrar til at Statped utvikler effektive tjenester som retter seg mot ungdom og skole. 

Rådet møtes minimum fire ganger i året og ledes av Statped. 

Relevante brukerorganisasjoner oppnevner medlemmer til ungdomsrådet. 

Medlemmene

Aksel Bjørke Uinge , Norges døveforbunds ungdom

NDFU jobber både på nasjonalt og lokalt nivå. Vi har døve ungdomsklubber i hele landet som er tilknyttet oss, og de tilbyr aktiviteter på lokalt nivå for ungdommer. Vi i styret jobber på det nasjonale nivået for å representere tegnspråk og behovene til vår målgruppe på ulike områder i spennet fra teknologi til undervisning. For NDFU er det viktig at alle døve og hørselshemmede barn og unge får mulighet til å bruke tegnspråk i egen hverdag. Det skaper et fullverdig liv for våre medlemmer. Ved siden av vår nasjonale virksomhet driver vi også årlige arrangementer, som sommerleir og vinterleker. Dette er våre største møteplasser for døve og hørselshemmede barn og unge med opptil 60 deltakere.

Bernt Wu, Norges blindeforbunds ungdom

Bernt Wu, Norges blindeforbunds ungdomBernt jobber for tiden som lærer. Han er opptatt av at alle skal trives på skolen, og at de skal få godt utbytte av undervisningen. For synshemmede betyr det ofte at det tilrettelegges, med ulikt utstyr og læremidler, men og at alle rundt har litt forståelse om hva det vil si å ha en synshemning og at det er individuelt. 

Kristi Vidvei, Hørselshemmedes landsforbunds ungdom (HLFU)

Kirsi Vidvei, Hørselshemmedes landsforbunds ungdom

HLFU jobber for unge hørselshemmede og skal skape åpenhet om det å ha en hørselshemming. Gjennom interessepolitikk, informasjon og aktiviteter arbeider HLFU for å bedre medlemmenes livssituasjon og utfordringer. HLFU jobber for å  forebygge hørselsskader blant unge, og mange andre hørselsrelaterte saker.

Margrethe Skinderviken, ADHD Norge

Margrethe Skinderviken, ADHD NorgeADHD Norge er opptatt av å utbre kunnskap og forståelse for ADHD. De holder medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter, og støtte fra samfunnets hjelpeapparat. De jobber også for å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

 

Martin Berhovde, Unge Funksjonshemmede

Martin Berhovde, Unge FunksjonshemmedeUnge Funksjonshemmede jobber på flere områder, blant annet utdanning, seksualitet, arbeidsliv – for å nevne noe. Organisasjonen kjemper for full likestilling for unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Alle skal ha lik rett til å delta, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller kroniske sykdommer.

Oddgeir Haukaas, Personskadeforbundet LTN

Oddgeir er tidligere langrennsløper. I 2012 ble han utsatt for en alvorlig trafikkulykke. Nå er han lærer i videregående skole. Som ungdomsrepresentant er han særlig opptatt av inkludering og veiledning.

 

Sofie Eline Finneid, Dysleksi Ungdom

Sofie Eline Finneid, Dysleksi UngdomSofie Eline er opptatt av at barn og unge skal kunne få en god tilrettelagt skolehverdag og hverdag i hjemmet, enten de har en funksjonshemning (som synshemning) eller DDS-vansker (dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker). Hjertesaken hennes er at alle, og spesielt barn og unge, skal føle motivasjon og mestring i hverdagen og på skolen. Hun mener det er svært viktig for å oppleve positiv utvikling og læring. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!