Brukerundersøkelser

Statped gjennomfører brukerundersøkelser for å finne ut hvordan brukere og samarbeidspartnere vurderer oss.