Brukerundersøkelsen 2015

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med TNS gallup og er en undersøkelse blant brukere og samarbeidspartnere (PPT, skoler og barnehager). I all hovedsak ble undersøkelsen gjennomført på samme måte som i 2014 slik at tallene er sammenliknbare. Samordnet foreldreopplæring har kommet inn som en egen del i undersøkelsen. Spesielt gledelig i årets undersøkelse er en økt tilfredshet blant våre samarbeidspartnere. 

Svarprosenten er på omlag samme nivå som i fjor både for brukere og PPT, mens den har økt betraktelig for skoler og barnehager. 
 
Den overordnede brukerindeksen viser at brukere som svarte på undersøkelsen gir Statped en score på 79 poeng, noe som normeres til svært høy tilfredshet. Dette er en liten nedgang på 2 poeng fra 2014. 
 
Indeksen for samarbeidspartnere er betydelig bedre enn i 2014. Vi oppnår en score på 66 poeng, en økning fra 55 poeng fra 2014. Dette betyr at samarbeidspartnerne som svarte på undersøkelsen viser høy tilfredshet med Statped. 

Sterke og svake sider

Både brukere og samarbeidspartnere vurderer at våre sterkeste sider er:
 
•Kompetansen til ansatte hos Statped
•Brukerne blir møtt med respekt av ansatte hos Statped
•Kvaliteten på læremidler
 
I tillegg vurderer brukerne at tilgang til læremidler fra Statped og at du selv/barnet mottar tjenester på riktig tidspunkt er være sterke sider, mens samarbeidspartnere trekker frem at tjenesten leveres som avtalt. 
 
Både brukerne og samarbeidspartnerne som svarte vurderer at våre svakeste sider er:
•Informasjon om læringsressurser på Statped.no
•Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler per telefon
•I tillegg vurderer brukerne Informasjon om tjenestene til Statped som en svak side,  og samarbeidspartnere at tjeneste er tilpasset din virksomhet som en svak side.
 
Her kan du lese mer om resultatene og se nærmere på forskjeller mellom regioner og brukergrupper.

Deler av rapporten kan dessverre være vanskelig tilgjengelig. Ved utarbeidelse av neste brukerundersøkelse vil kravene til universelt utformet rapport følges strengere opp.