Til hovedinnhold

Om Statped

Filmer om Statped

Statped har laget et sett med filmer som aktualiserer ulike spesialpedagogiske temaer. Målet er å løfte fram noen historier og gode eksempler og hvordan laget rundt jobber og hvordan Statped støtter.

Om du tenker å bruke en eller flere av filmene som et utgangspunkt for et møte, et kurs/forelesning eller for å drøfte et faglig spørsmål, har vi laget noen problemstillinger du kanskje kan ha nytte av.

  • Hvordan aktualiserer filmen(e) samspillet mellom aktørene rundt barnet?
  • Hvor viktig er rolleavklaringer i samarbeidet?
  • Hva tenker du om betydningen av dybdekompetanse og spisskompetanse?

Side 7 av 13