Til hovedinnhold

Om Statped

Jeg er Åse – en film om kompleksitet og muligheter

Åse elsker å være i aktivitet – og svømme. Der kan hun bruke kroppen fritt.

Åse er født med hjerneskade og kombinert sansetap. Komplekse vansker er ikke alltid én pluss én. Den ene sansen kompenserer ikke for den andre, og nye utfordringer oppstår.

Åse er ikke språkløs, men har sin egen måte å kommunisere på. De som forstår henne best, har innsikt i og forstår kroppsspråket hennes og taktil kommunikasjon.

Med tegnspråktolking

Med synstolking

Side 10 av 13

Refleksjon

  • Hvordan definerer du kompleksitetsbegrepet?
  • Gøran Forsgren fra Statped sier i filmen at i Åses tilfelle er 1+1 =17, det vil si at hennes utfordringer er mer enn et synstap + et hørselstap. Kombinasjonen av sansetap gjør at den ene sansen ikke kan kompensere for den andre sansen, og nye utfordringer oppstår. Er dette noe du kjenner igjen fra ditt arbeid?
  •  «Vi har med hele Åse i opplæringen på skolen». Hva tenker du dette betyr og hvordan kommer dette til uttrykk i filmen?
    • Hvordan kan en vite hva som er tilfeldig adferd og hva som kommunikasjon? Drøft dette med utgangspunkt i det du så i filmen?
  • I filmen bruker pedagogen små digitale filmer som også ble brukt i veiledningen Statped ga. Hvilken betydning tenker du det har å bruke videoklipp når du ser etter kommunikasjon?
  • «Åses potensiale blir bare større og større» sier mor, «hun har knust alle prognoser». Samtal om viktigheten av å se muligheter og ikke begrensninger.