Til hovedinnhold

Om Statped

Jeg er Silje – en film om brukermedvirkning

Silje er ei sosial og veldig empatisk jente. Hun har Downs syndrom og nedsatt hørsel. Hun og de som er rundt henne, må bruke tegn for at hun skal forstå og bli forstått.

Siljes stemme og medvirkning er avgjørende for et godt opplæringstilbud. Et godt samarbeidende lag, der både foreldre, skole, PPT og Statped har sine roller, er også viktig.

Brukermedvirkning handler om å samarbeide om et best mulig opplæringstilbud.

Med tegnspråktolking

Med synstolking

Side 11 av 13

Refleksjon

  • Hva legger du i begrepet brukermedvirkning og hvorfor er dette viktig?
  • Har det laget du er en del av, rutiner for å lytte til brukerens stemme når arbeidet planlegges og tilrettelegges?
  • Hvordan organiserer du/dere samarbeidet og brukermedvirkningen rundt opplæringen av barnet?
  • Hvordan snakker en med barn for å få frem deres stemme? Hvilke verktøy kan en ta i bruk i dette arbeidet?
  • «Det er viktig at vi som foreldre er en del av Siljes språktrening og opplæring, så vi kan bygge videre på det når hun kommer hjem» sier mor til Silje. Samtal om hvordan holdninger til samarbeid kan etableres, bygges og utvikles.