Til hovedinnhold

Om Statped

Vi er Statped – en film om å bygge kompetanse

Hver dag reiser rådgivere i Statped rundt i landet for å møte pedagogisk-psykologisk tjeneste, lærere og brukere.

Gjennom rådgivning, veiledning, kurs, konferanser og andre tiltak, bygges kompetanse.

Målet er å utvikle kompetanse lokalt omkring varige, komplekse og sammensatte vansker. Å bygge og spre kompetanse er å gjøre kunnskap tilgjengelig.

Med tegnspråktolking

Med synstolking

Side 8 av 13

Refleksjon

  • Hva legger du i begrepet kompetansespredning/kompetansebygging?
  • Både PPTs og Statpeds mandat og rolle i forhold til kompetanse er i endring. Hva innebærer denne endringen?
  • Hvordan skal PPT sørge for å bygge opp egen kompetanse?
  • Hvilken støtte til kompetansebygging vil du/dere trenge fra Statped?