Til hovedinnhold

Slik støtter Statped kommunene

Vi er laget

- en film om samarbeid

Jeg er Imanuel

– en film om spisskompetanse

Portrett av Imanuel

Jeg er Silje

– en film om brukermedvirkning

Portrett av Silje

Jeg er Åse

– en film om kompleksitet og muligheter

Portrett av Åse, som ligger i en sofa

Vi er Statped

– en film om å bygge kompetanse

Kvinnelig ansatt i Statped bøyer seg ned mellom to barn i et klasserom