Til hovedinnhold

Jeg er Åse

– en film om kompleksitet og muligheter

  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Erfaringsfilmer, Brukerhistorier

Åse elsker å være i aktivitet – og svømme. Der kan hun bruke kroppen fritt.

Åse er født med hjerneskade og kombinert sansetap. Komplekse vansker er ikke alltid én pluss én. Den ene sansen kompenserer ikke for den andre, og nye utfordringer oppstår.

Åse er ikke språkløs, men har sin egen måte å kommunisere på. De som forstår henne best, har innsikt i og forstår kroppsspråket hennes og taktil kommunikasjon.

Filmer om Statped

Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Med tegnspråktolking

Med synstolking