Til hovedinnhold

Vi er laget

- en film om samarbeid

  1. Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Brukerhistorier

En forutsetning for et godt tilrettelagt opplæringstilbud er at laget rundt barnet samarbeider godt. Gode rolleavklaringer der de ulike aktørene utfyller hverandre er viktig.

PP-tjenesten er en sentral samarbeidspart både for skole og Statped.
I denne filmen møter du Solveig som jobber i PP-tjenesten i Ålesund. Hun jobber tett med alle i laget runde Andreas (3) som er synshemmet.

For å kunne lykkes er hun avhengig av tette og gode relasjoner til både barnehagen, foreldre og alle som er i nettverket. Hun får også viktig støtte fra Statped som bidrar med spisskompetanse og kompetanseheving av laget. Sammen jobber de for et best mulig tilbud til Andreas.

Tegnspråktolket versjon

Synstolket versjon