Til hovedinnhold

Vi er Statped

– en film om å bygge kompetanse

  1. Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Brukerhistorier

Hver dag reiser rådgivere i Statped rundt i landet for å møte pedagogisk-psykologisk tjeneste, lærere og brukere.

Gjennom rådgivning, veiledning, kurs, konferanser og andre tiltak, bygges kompetanse.

Målet er å utvikle kompetanse lokalt omkring varige, komplekse og sammensatte vansker. Å bygge og spre kompetanse er å gjøre kunnskap tilgjengelig.

Filmer om Statped

Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Med tegnspråktolking

Med synstolkning