Høringsuttalelser | www.statped.no

Høringsuttalelser

Statped kommer med høringsuttalelser eller høringssvar der det er aktuelt. Her er våre siste høringsuttalelser. 

Høringssvar 2021

En skole for vårt tid - sluttrapport, ekspertgruppe for skolebidrag (regjeringen.no)

Forslag til endringer i smitteevernloven (regjeringen.no)

Forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (regjeringen.no)

Endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norsk-kunnskaper (regjeringen.no)

Høringssvar 2020

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler (regjeringen.no)

NOU 20201:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom  (regjeringen.no) – sendes inn innen 20.07

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!