Målbilde for Statped 2017–2022 | www.statped.no

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med
særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive
deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!