Forord | www.statped.no

Målbilde for Statped 2017–2022

Forord

Tone Mørk, Statpeds direktør

Statpeds målbilde er et viktig strategisk dokument for vår virksomhet og aktivitet. Sammen med de årlige budsjettildelinger og tildelingsbrev fra våre overordnede angir målbildet retningen for Statped som kunnskapsorganisasjon og tjenesteleverandør.

Vi er opptatt av at vårt arbeid skal ha god kvalitet, og at vår kunnskap og kompetanse er tilgjengelig. Vi er også opptatt av at vårt arbeid skal ha en effekt – gjøre en forskjell – både for brukeren og for samfunnet. Vi håper målbildet reflekterer nettopp dette.

Inkludering er det overgripende perspektivet i dette målbildet. Alle mennesker har behov for å være en del av fellesskapet. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre.

Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet.

I dette målbildet beskriver vi seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet får en sentral plass i perioden 2017–2022. Vi håper at vårt målbilde når et stort publikum, og at det bidrar til å gjøre Statpeds arbeid kjent og brukt.

God lesning!

Desember 2016

Tone L. Mørk
direktør

Side 2 av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!