Statped bidrar til inkludering | www.statped.no

Målbilde for Statped 2017–2022

Statped bidrar til inkludering

Statped vil bruke sin spisskompetanse på en slik måte at barnehager, skoler og arbeidsliv kan tilby gode inkluderende læringsfellesskap.

Statped har erfart at mange i våre brukergrupper blir stående utenfor fellesskapet i barnehage, skole og samfunnsliv. Statped ønsker derfor i tiden som kommer, å forsterke oppmerksomheten på inkludering.

Statped har valgt ut følgende seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet vil få en sentral plass i perioden 2017–2022:

  • Et inkluderende læringsmiljø
  • Teknologi – et redskap for inkludering
  • Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap
  • Vi gjør kunnskap tilgjengelig
  • Vi samhandler med brukerne
  • Vi samhandler med andre aktører

Side 6 av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!