Statped | www.statped.no

Målbilde for Statped 2017–2022

Statped

Statped er et nasjonalt kompetansemiljø på det spesialpedagogiske feltet i opplæringssektoren og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2020. Føringene for Statpeds arbeid legges i de årlige statsbudsjettene.

Som en del av opplæringssektoren i Norge skal Statped bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for at barn, unge og voksne får et godt og tilpasset opplæringsløp i henhold til lov og forskrift for barnehager og skoler.

Statped skal bygge og vedlikeholde spisskompetanse innenfor fagområder hvor utfordringene er så sjeldne og komplekse at kommunene ikke kan forventes å ha den nødvendige kompetansen.

Statpeds oppdrag er å samarbeide med kommunene og fylkeskommunene for å sikre en god og tilpasset opplæring for alle; barn, unge og voksne. Dette kan enten være kompetansehevende tiltak og innsatser i barnehager og skoler eller bistand i enkeltsaker.

Statped skal gjøre sin kompetanse kjent og tilgjengelig og være et ressurs- og kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Side 3 av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!