Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

Teknologi – et redskap for inkludering

Teknologi kan bidra til inkludering, men kan også føre til ekskludering hvis digitale læremidler ikke tilpasses og brukes korrekt. I Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi.

Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever kan nå benytte de samme digitale læremidlene, men de må bare tilpasses slik at de gir rom for mestring og læring. Barn og unge som har særskilte behov for individuell tilrettelegging, kan få det største utbyttet av teknologiens potensial.

Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for våre brukergrupper og gitt en rekke nye muligheter. Hverdagslivet for en person med synstap er totalt endret med mulighetene i mobilteknologi, syntetisk tale og apper. Elever med lese- og skrivevansker kan få en ny hverdag med talestyring og digitale lese- og skriveverktøy.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og det er en daglig flom av nye digitale verktøy og løsninger. I barnehage og skole er det vanskelig å få oversikt og følge med i den raske digitale utviklingen og skaffe seg den nødvendige kompetansen om metodikk og bruk. Det er derfor viktig at fagpersonene har tilgang til kompetanse og redskaper for å utnytte teknologiens potensial til god inkludering.

Statped vil

  • gi overblikk over tilgjengelige digitale læringsressurser
  • tilby god og effektiv rådgivning og veiledning om digitale læringsressurser
  • øke fagpersoners kompetanse og stimulere til bruk av digitale læremidler
  • bidra til utvikling av digitale læremidler og nye undervisningsformer
  • bidra med kunnskap om erfaringer og effekter av digitale læringsressurser
  • bidra til universell utforming av læremidler og utvikling av spesialpedagogiske læremidler fra forlag og andre produsenter av læremidler
  • bidra til overordnede strategiske tiltak for å utvikle digital infrastruktur og digitalisering generelt av skoler og barnehager

Side 8 av 12