Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

To hovedmål

Statpeds virksomhet er forankret i to hovedmål. Hovedmålene står i tildelingsbrevet Statped fikk fra Kunnkskapsdepartementet i 2021.

I PDFen som kan lastes ned finner du hovedmålene som var gyldige da målbildet ble utarbeidet.

Mål 1

Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området.

Mål 2

Barnehage- og skoleeiere har ansatte som får kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til det spesialpedagogiske området.

Side 4 av 12