Vi gjør kunnskap tilgjengelig | www.statped.no

Målbilde for Statped 2017–2022

Vi gjør kunnskap tilgjengelig

Samfunnet er i endring. Digitale medier tilbyr nye måter å formidle kunnskap og tilby tjenester på, og det åpner for nye muligheter for samhandling, erfaringsdeling og kompetansedeling.

I en hektisk hverdag er det ofte avgjørende at kompetanse er lett tilgjengelig, og at informasjon og materiell raskt og effektivt kan tas i bruk.

Statped er et ressurs- og kompetansemiljø for de som har behov for kompetanse på det spesialpedagogiske området. Det gjelder særlig for ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager og skoler i deres arbeid med å skape inkluderende læringsmiljøer.

I formidlingsarbeidet tar vi i bruk ulike virkemidler. Bruk av teknologi og digitale plattformer gjør at kunnskap og kompetanse kan spres på nye og raskere måter.

Det vil imidlertid fortsatt være behov for fysiske møteplasser og papirbaserte magasiner for å sikre erfaringsdeling og kompetansebygging. For Statped er det viktig å tilby et mangfold av formidlingsarenaer.

Statped vil

Jente i klasserom gjør matte med forstørringsskjerm

  • videreutvikle statped.no til en ressursbank på det spesialpedagogiske området
  • utvikle e-læringsmoduler innen det spesialpedagogiske fagfeltet
  • etablere digitale møteplasser for ansatte i opplæringssektoren
  • utvikle den digitale Foreldreportalen på statped.no
  • utgi og distribuere StatpedMagasinet, brosjyrer og publikasjoner
  • arrangere kurs og konferanser lokalt og nasjonalt
  • tilby læringsressurser til bruk i opplæringen

Side 10 av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!