Risikerer et dårligere tilbud

15. oktober 2018 leverer regjeringen en stortingsmelding om hvilke oppgaver de nye regionene skal få i kjølvannet av regionreformen. 

Tone Mørk, Statpeds direktør

Hvis regjeringens ekspertutvalg får det som det vil, risikerer barn med spesialpedagogiske behov å få et dårligere tilbud.

Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen (regjeringen.no)

Innspill fra Statped (PDF) (regjeringen.no)

Et av utvalgets mange kontroversielle forslag er å legge ned Statped (den statlige tjenesten på det spesialpedagogiske området) og overføre ressurser og oppgaver til regionene. Statped har et særskilt ansvar for å gi råd og veiledning om barn og unge med sjeldne og sammensatte vansker. På noen felt finnes kun et titalls brukere og en håndfull fagpersoner med spisskompetanse. Det er verken kostnadseffektivt eller realistisk at mindre enheter kan ha spisskompetanse på ethvert fagområde.

Et samlet Storting stilte seg i 2011 bak vedtaket om å opprette en statlig tjeneste på det spesialpedagogiske feltet.

Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte opplæringsbehov (stortinget.no)

Etter få års drift foreslår nå et ekspertutvalg ledet av Terje P. Hagen å splitte opp Statped og flytte oppgavene ut til regionene.

Samtidig vil et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl fragmentere Statped for å løse det samme problemet som lå til grunn for etableringen; mer hjelp til barna som trenger det.

Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (regjeringen.no)

Vi trenger en organisering som ivaretar likeverdige og koordinerte tjenester i hele landet, samt flerfaglige og spisskompetente fagmiljøer som kan møte de barna som har behov for bistand i sin opplæringssituasjon. Vi må ikke tro at ny organisering løser alle utfordringer.