Avdelingsdirektør , Læringsressurser og teknologiutvikling

Kari Anita Brendskag
avdelingsdirektør 

telefon +47 911 76 850
e-post kari.anita.brendskag@statped.no