Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Besøks- og leveringsadresse

Statped midt
Postboks 175 Heimdal
7473 Trondheim

Veibeskrivelse

Kart

Taxi

Trønder Taxi, telefon 07373

Buss

AtB, holdeplass Skytterveien

Flybuss

Både Værnesekspressen og Flybussen kjører fra Værnes flyplass og til Trondheim sentrum. Ta deretter lokalbuss AtB  fra sentrum til holdeplass Skyttervegen.

Parkering

Vi har et begrenset antall parkeringsplasser til de som skal besøke Statped og Statpeds ansatte. Fordi kapasiteten på parkering er begrenset, anbefaler vi alle som skal besøke oss om å benytte kollektiv transport.