Statped nord

Statped nord betjener fylkene Nordland og Troms og Finnmark.