Avdelingsdirektør, Landsdekkende administrativ enhet

Beate Hengy

avdelingsdirektør
mobil +47 958 57 414
e-post
beate.hengy@statped.no