Landsdekkende faglig enhet

Forsterket alternativ og supplerende kommunikasjon

Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet knyttet til
• tverrfaglig ressursteam
• e-lærings- og opplæringspakker
• faglig veileder for barn under opplæringspliktig alder
• hjelpemidler og støtteordninger i utdanningen
• tidlig innsats-tilbud
• tilpasning av prøver og vurderinger