Organisasjonskart | www.statped.no

Organisasjonskart

Statped nord

Regiondirektør
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
SEAD - samisk spesialpedagogisk støtte

Statped midt

Regiondirektør
Hørsel 
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Syn landsdekkende
Administrasjon 

Statped vest

Regiondirektør
Hørsel 
Sammensatte lærevansker 
Språk og tale 
Syn
Administrasjon

Statped sørøst

Regiondirektør
Assisterende regiondirektør
Hørsel 1 (Holmestrand)
Hørsel 2 (Oslo)
Sammensatte lærevansker 1 (Oslo)
Sammensatte lærevansker 2 (Gjøvik)
Sammensatte lærevansker 3 (Kristiansand)
Språk og tale 1
Språk og tale 2
Syn 1
Syn 2
Syn landsdekkende
Administrasjon 

Landsdekkende faglig enhet

Avdelingsdirektør
Skolefaglig ansvarlig
Fagteam for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 
Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Diamanten skole for elever med døvblindhet
Fagavdeling tegnspråk Oslo
Fagavdeling tegnspråk Bergen
Fagavdeling tegnspråk Trondheim
Fagavdeling tegnspråk Tromsø

Læringsressurser og teknologiutvikling

Avdelingsdirektør 
Læringsressurser og teknologiutvikling Kristiansand
Læringsressurser og teknologiutvikling Oslo
Læringsressurser og teknologiutvikling Trondheim
Bibliotek

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!