Rammeavtaler

Rammeavtaler  forankrer samarbeid mellom Statped og kommuner og fylkeskommuner. Avtalene danner grunnlag for samarbeidsavtaler, men også og aktivitetsplaner på operativt nivå.