Statpeds årsrapport 2013

Januar

Statped er formelt én nasjonal etat. Etablering av felles oppdragshåndteringssystem: Én dør inn.

Side 50 av 64