Statpeds årsrapport 2013

Juni

  • Filmen «En annen vei» om opplæring etter traumatisk hjerneskade, ble lansert.
  • Gjennombrudd i bruk av videokonferanse (VK) ved veiledning av kommuner og fylkeskommuner, både i individsaker og i form av kurs.
  • Første nasjonale brukerkonferanse ble avholdt.
  • «Sånn er Jeg, og Sånn er det» ble lansert. En filmserie fra NRK Super. Statped har laget arbeidshefte til filmserien og vært med på å distribuere hefte og film til alle barneskoler i landet.

Side 54 av 64